Sīkdatņu politika

SĪKDATŅU POLITIKA

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes, http://www.latvianfacts.lv/ , apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, tās izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām apmeklētājam piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

Sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfaili un “cookies”) ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas apmeklētāja tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnes apmeklētājs apmeklē, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā utt.

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “LATVIJAS FAKTI”, vienotais reģistrācijas numurs 40103083424, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 8A - 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67314002 E-pasta adrese: latfacts@latfacts.lv

2. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

SIA “LATVIJAS FAKTI”  tīmekļa vietne (http://www.latvianfacts.lv/), izmantojot sīkdatnes, iegūst personas datus (apmeklētāja IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku). Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

  • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai noraidīšanu (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses);

  • Statistikas sīkdatnes, lai ļauj uzskaitīt un analizēt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi SIA “LATVIJAS FAKTI” var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana). 

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, apmeklētājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja apmeklētājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, nospiežot pogu “Piekrītu visām sīkdatnēm”, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Nospiežot pogu “Izmantot tikai nepieciešamās sīkdatnes”, apmeklētājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbības funkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). SIA “LATVIJAS FAKTI” leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu apmeklētājam atbilstoša un drošas tīmekļa vietnes piekļuvi, kā arī, lai nodrošinātu apmeklētāju ar nepieciešamo informāciju, saglabājot apmeklētāja pielāgotos iestatījumus tīmekļa vietnē, piemēram, sīkdatņu iestatījumu izvēli. 

3. PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir SIA “LATVIJAS FAKTI” apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc apmeklētāja sniegtās piekrišanas.

4. PERSONAS PIEKRIŠANAS 

Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.  

Sīkdatņu iestatījumus apmeklētājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, apmeklētājs var atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz apmeklētāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar apmeklētāja aktīvu rīcību. SIA “LATVIJAS FAKTI” nav iespēju iejaukties apmeklētāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus apmeklētājs var atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences". Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, var atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu tīmekļa vietnēs:

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/

5. PERSONAS DATU NODOŠANA 

SIA “LATVIJAS FAKTI” tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek Eiropas Savienības valstī.

Attiecībā uz Google Inc., Meta Platforms, Inc., Adform  sīkdatnēm, šīs sīkdatnes var tikt nosūtītas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kuras nav noteiktas kā atbilstošas drošības līmeņa nodrošināšanā, piemēram, ASV. 

Piekrītot mārketinga un statistikas sīkdatnēm, attiecībā uz tām, kuras ir Google Inc., Meta Platforms, Inc., Adform sīkdatnes, piekrītot šim sīkdatnēm apmeklētājs piekrīt, ka sīkdatnes var tikt nodotas arī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. Par Google Inc., Meta Platforms, Inc., Adform sīkdatnēm papildus informāciju varat iegūt tīmekļa vietnēs:

Google Inc. – https://policies.google.com/privacy?hl=lv;

Meta Platforms, Inc. – https://www.facebook.com/privacy/policy/;

Adform - https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka apmeklētājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt SIA “LATVIJAS FAKTI” piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu apmeklētāju personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

7. TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES

 NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES

šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Glabāšanas termiņš

Izmantošanas mērķis

hex (32)

latvianfacts.lv

uz sesijas laiku

Nodrošināt saziņu ar tīmekļa vietnes serveri.

cookiesDirective

latvianfacts.lv

72 stundas

Lai fiksētu apmeklētāja izdarīto izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu.

cpnb_Settings

latvianfacts.lv

1 gads

Lai fiksētu apmeklētāja izdarīto izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu.

cpnbCookiesDeclined

latvianfacts.lv

72 stundas

Lai fiksētu apmeklētāja izdarīto izvēli attiecībā uz sīkdatņu izmantošanas aizliegumu.

STATISTIKAS SĪKDATNES

Statistikas iegūšanai tīmekļa vietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas apmeklētāja datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat Tīmekļa vietni.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas statistikas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Glabāšanas termiņš

Izmantošanas mērķis

_ga

Google

2 gadi

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”

_gat

Google

24 stundas

Izmanto Google Analytics, lai analizētu pieprasījumu skaitu mājas lapai.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”

_gid

Google

24 stundas

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”

_dc_gtm_UA-#

Google

24 stundas

Izmanto Google Tag menedžeri, lai kontrolētu Google Analyitics skripta ielādi.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”

 

8. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

Šī SIA “LATVIJAS FAKTI” tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija tiks publicēta SIA “LATVIJAS FAKTI” tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā par tīmekļa vietnē veikto personas datu apstrādi var sazināties ar SIA “LATVIJAS FAKTI” - latfacts@latfacts.lv