Omnibuss

    Viens no kvantitatīvo pētījumu veidiem, ko piedāvā SIA "Latvijas Fakti", ir Omnibusa aptaujas, kas tiek veiktas reizi mēnesī visā Latvijas teritorijā. Izlasē tiek iekļauti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Omnibuss ir reprezentatīva Vislatvijas iedzīvotāju aptauja. Līdz ar to iegūtie dati ļauj analizēt sabiedrības viedokli par jebkuru jautājumu demogrāfisko datu griezumā.

    Aptaujas izlase tiek veidota pēc daudzpakāpju nejaušās stratificētās atlases principa iekļaujot visus 6 Latvijas reģionus – Rīgu, Pierīgu, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali. Tā tiek aprēķināta un stratificēta, balstoties uz LR Centrālās statistikas pārvaldes jaunāko publicēto informāciju par Latvijas iedzīvotāju skaitu Latvijas pilsētās un pagastos.

    Aptaujāto skaits vienā vilnī ir ne mazāks par 1000 respondentiem (t.i., vismaz 12’000 respondentu gadā). Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, piedāvājam arī elastīgus risinājumus – piemēram, samazinātu respondentu skaitu, saglabājot kopējās izlases statistiskā sadalījuma proporcijas, vai Omnibusa aptaujas ietvaros uzrunājot noteiktu reģionu iedzīvotājus.

    Dati tiek iegūti ar tiešo interviju metodi (CAPI), aptaujājot respondentus klātienē viņu dzīvesvietās.

    Ņemot vērā LR Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus, lai kavētu Covid-19 izplatību, pašlaik Omnibusa aptaujas veicam izmantojot CATI vai CAWI metodes. Metožu izvēle atkarīga no jautājumu specifikas (piemēram, vai respondentiem ir jāaplūko kādi vizuālie materiāli vai nē, u.tml.) un Pasūtītāja prasībām.

    Katru mēnesi Omnibusa aptauja tiek veikta atbilstoši iepriekš noteiktam laika grafikam. Lai pievienotos nākamajam pētījumam, lūdzam iepazīties ar jautājumu iesniegšanas, kā arī lauka darba uzsākšanas un beigu termiņiem:

  Jautājumu iesniegšanas termiņš: Lauka darbs: Rezultātu sagatavošana un nodošana līdz:
Janvāris, 2021 16.12.2020 08.01 - 25.01 12.02.2021
Februāris, 2021 25.01.2021 05.02 - 22.02 09.03.2021
Marts, 2021 19.02.2021 05.03 – 22.03 14.04.2021
Aprīlis, 2021 26.03.2021 07.04 - 26.04 14.05.2021
Maijs, 2021 23.04.2021 07.05 - 26.05 14.06.2021
Jūnijs, 2021 21.05.2021 04.06 - 21.06 16.07.2021
Jūlijs, 2021 17.06.2021 02.07 – 26.07 16.08.2021
Augusts, 2021 23.07.2021 06.08 - 30.08 20.09.2021
Septembris, 2021 23.08.2021 03.09 - 23.09 18.10.2021
Oktobris, 2021 20.09.2021 01.10 - 25.10 15.11.2021
Novembris, 2021 22.10.2021 04.11 – 29.11 14.12.2021
Decembris, 2021 16.11.2021 01.12 - 20.12 14.01.2022