Patērētāju sentimenta indikators

Viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņas valstī, ir patērētāju sentimenta indikators. To veido aptaujāto iedzīvotāju prognozes, kā nākamo 12 mēnešu laikā varētu mainīties:

  • vispārējā ekonomiskā situācija Latvijā;
  • bezdarba līmenis Latvijā;
  • respondenta ģimenes finansiālais stāvoklis;
  • iespēja, ka nākamo 12 mēnešu laikā respondents varēs iekrāt kaut cik naudas.