Pakalpojumi

“Latvijas Fakti” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • izlases dizaina sagatavošana (nejaušā izlase, kvotu izlase);
 • anketas dizaina sagatavošana;
 • speciāli apmācītu intervētāju tīklu personisko interviju respondentu dzīves vietās un interviju pa telefonu veikšanai latviešu un krievu valodās;
 • kabineta pētījumus (desk research);
 • kvantitatīvo pētījumu veikšana;
 • in hall testu organizēšana;
 • kvalitatīvo pētījumu (dziļo interviju un fokusa grupu diskusiju latviešu un krievu valodās)  veikšana;
 • Web aptauju veikšana
 • datu kodēšanu; pilnu datu ievadi un tabulu izstrādi;
 • statistisko analīzi;
 • rakstisku pētījumu rezultātu analīzi un rekomendācijas, kā arī pētījumu rezultātu prezentāciju latviešu, angļu un krievu valodās.