Pētījumi

   Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas Fakti” regulāri, kopš 2001.g., -” Latvijā pēc ECFIN pasūtījuma veic sabiedriskās domas aptauju par sociāli ekonomisko stāvokli Latvijā un ģimenes finansiālā stāvokļa izmaiņām. Aptauja notiek katru mēnesi, un tās izlases apjoms ir 1000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aptaujas izlase aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par Latvijas Republikas iedzīvotājiem (izlase sastādīta proporcionāli sekojošām pazīmēm: dzimums; vecums; nacionalitāte; ģeogrāfiskā izkliede).

   Aptaujas gaitā, izmantojot 15 jautājumus, respondentiem tiek lūgts novērtēt Latvijas un savas ģimenes ekonomiskās situācijas izmaiņas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī prognozēt tās turpmāko 12 mēnešu laikā.