Web panelis

  SIA “Latvijas Fakti” piedāvā Interneta jeb WEB paneļa aptaujas Internetā, kurās ir iespēja piedalīties ikvienam interesentam. Piedaloties WEB aptaujās respondenti palīdz SIA “Latvijas Fakti” ar sava viedokļa paušanu par visdažādākajām tēmām.
  Kad ir aktuāls jauns pētījums mūsu datorizētā sistēma izsūta visiem paneļaptaujas reģistrētajiem lietotājiem e-pastu ar aicinājumu piedalīties jaunā aptaujā. Ja šis aicinājums tiek ignorēts, Interneta aptaujas izstrādātājs un datu bāzes pārraugs jebkurā brīdī var izsūtīt papildus atgādinājumus par dalību aptaujā, lai veicinātu atbildētības līmeni (response rate).
  Savu potenciālo Interneta aptauju respondentu rekrutācijā kopš 2000.gada SIA “Latvijas Fakti” izmanto visdažādākās metodes un kanālus: piemēram, pēc tiešajām (jeb face-to-face) intervijām respondentiem tiek piedāvāta iespēja nākotnē piedalīties WEB aptaujās. Ja respondents tam piekrīt, viņš/ viņa sniedz savu e-pasta adresi. Identiska pieeja tiek izmantota pēc telefonaptaujām, dažādu tirdzniecības centru klientu intervijām, produktu testiem kā arī jebkurām citām privātpersonu aptaujām (piem., aptaujas uz ielas u.tml.). Papildus e-pasta adresei tiek saglabāti pamata demogrāfiskie rādītāji – dzimums, vecums, tautība, reģions u.tml.
  Interneta jeb Web Paneļa datu bāze ar vairāk kā 20,000 dalībniekiem ļauj precīzi uzrunāt vajadzīgo mērķauditoriju, nosūtot ielūgumus piedalīties aptaujā tikai izlases kritērijiem atbilstošiem respondentiem. Tomēr papildus iepriekš minētajai respondentu atlasei, Interneta aptaujas anketā automātiski tiek uzstādītas kvotas – reprezentatīvas izlases sadalījums pēc dzimuma, vecuma, tautības, reģiona un dzīvesvietas. Atlases jautājumi tiek ievietoti intervijas sākumā un, ja sistēma uzrāda, ka respondentam atbilstīgās kvotas ir sasniegtas, intervija ar konkrēto respondentu tiek pārtraukta. Ja respondents atbilst trūkstošajai kvotai, viņš/ viņa turpina anketas aizpildi, kamēr visa izlase atbilstīgajās kvotās tiek sasniegta.
  Visas respondentu atbildes paliek anonīmas un konfidenciālas, turklāt respondentam vienmēr pastāv iespēja arī atteikties no kādas atbildes paušanas, noklikšķinot uz attiecīgā lauciņa ar atbilžu variantu “Nezinu/NA”. Taču visas anketas, kurās iztrūkst informācija (atbilžu „NA/Nezinu” minēšanas biežums pārsniedz 30% no kopējā atbilžu skaita) vai tiek fiksētas būtiskas kļūdas, tiek brāķētas un anulētas.
  Piedalīšanās WEB aptaujās ir pilnīgi brīvprātīga. Taču tā vienmēr tiek motivēta ar balvu saņemšanu. Piedaloties interneta aptaujā respondents automātiski tiek reģistrēts izlozei par dāvanu kartes saņemšanu.

Ja arī Jūs vēlaties iekļūt mūsu respondentu datu bāzē un regulāri piedalīties Interneta aptaujās un dāvanu karšu izlozēs, Jums ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikuma vēstuli uz latfacts@latfacts.lv vai, aizpildot mūsu  pieteikuma formu, un mēs ar Jums sazināsimies