Padziļinātās intervijas un Ekspertu intervijas

SIA “Latvijas Fakti”  piedāvā veikt padziļinātās intervijas:

  • kā atsevišķu pētījumu/ projektu;
  • kā vienu no kombinēto pētījuma metožu posmiem. Piemēram, padziļinātās intervijas ar noteiktas mērķauditorijas respondentiem veicam pēc tam, kad šī paša projekta ietvaros notikušas tiešās intervijas, FGD vai izmantota cita izpētes metode.

Padziļināto interviju mērķa grupās ietilpst visplašākais cilvēku loks: uzņēmēji, pētījuma nosacījumiem atbilstošo nozaru eksperti, sabiedrības viedokļu veidotāji, potenciālie vai esošie konkrētu preču/ pakalpojumu lietotāji, noteiktu apkaimju iedzīvotāji vai sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta