Novērojumi (Observation)

Novērojumi, līdzīgi kā mājas vizītes, palīdz Pasūtītājam gūt informāciju par respondenta ikdienas preču vai pakalpojumu lietošanas paradumiem, uzvedību sadzīviskās situācijās, t.sk., dažādu noteikumu ievērošanu vai neievērošanu, u.tml. Galvenā atšķirība – respondents nav iepriekš informēts par novērošanas faktu, līdz ar to iespējams fiksēt objekta nesamākslotu uzvedību. 

SIA “Latvijas Fakti” novērojumus veic:

  • slēgtās sabiedriskās telpās, piemēram, kafejnīcās, tirdzniecības centros un veikalos vai kinoteātros;
  • sabiedriskās vietās uz ielas, parkos, pie sabiedriskā transporta pieturām vai tirdzniecības centriem. 

Novērošanas vieta ir atkarīga no pētījuma uzdevumiem un vajadzīgās mērķauditorijas.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta