Mājas vizītes

SIA “Latvijas Fakti” organizē mājas vizītes ar mērķi noskaidrot respondenta ikdienas preču vai pakalpojumu lietošanas paradumus. Respondentu atlase notiek atbilstoši Pasūtītāja prasībām un saskaņā ar iepriekš izstrādātu rekrutācijas anketu. Intervijas latviešu vai krievu valodās (atkarībā no respondenta izvēles) vada profesionāli sagatavoti un pieredzējuši SIA “Latvijas Fakti” moderatori. 

Parasti mājas vizīte tiek fiksēta audio vai video formātā, lai būtu iespējams veikt detalizētu intervijas analīzi. Papildus, ja nepieciešams, nodrošinām transportu Pasūtītājam, kā arī tulka pakalpojumus.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta