In-hall testi

SIA “Latvijas Fakti” piedāvā veikt dažādu produktu, produktu iepakojumu un reklāmas materiālu In-hall testus. In-hall testus, atkarībā no mērķauditorijas un izstrādātās pētījuma metodoloģijas, organizējam mūsu biroja telpās vai citviet Rīgā. Nepieciešamības gadījumā testus veicam arī ārpus Rīgas, jebkurā Latvijas pilsētā vai reģionā, nodrošinot piemērotas telpas un aprīkojumu.

Sadarbībā ar Pasūtītāju saskaņojam pētījuma mērķiem atbilstošas kvotas, kā arī veidojam rekrutācijas anketu latviešu un krievu valodās, lai uz testu varētu uzaicināt pētījuma vajadzībām atbilstošus respondentus.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta