FGD

SIA “Latvijas Fakti” rīko fokusa grupu diskusijas jeb FGD, vidēji 8-10 cilvēki vienā grupā, atkarībā no pētījuma mērķiem un Pasūtītāja skatījuma par diskusiju norises vēlamo gaitu. Ja nepieciešams, organizējam mini-grupas ar 4 līdz 6 dalībniekiem.

Sadarbībā ar Pasūtītāju veidojam rekrutācijas anketu latviešu un krievu valodās, lai uz diskusijām varētu uzaicināt pētījuma vajadzībām atbilstošus respondentus. Rekrutācijas procesā izmantojam gan Pasūtītāja sniegtās, gan savas potenciālo respondentu datu bāzes. Izstrādājam pētījuma vajadzībām atbilstošas vadlīnijas, tās iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Fokusa grupu diskusijas latviešu un krievu valodā vada profesionāli sagatavoti moderatori ar līdzšinēju pieredzi FGD moderēšanā latviešu, krievu vai angļu valodās. Tās organizējam gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās un reģionos. FGD norises vieta Rīgā ir SIA “Latvijas Fakti” galvenajā birojā, speciāli fokusa grupu diskusijām iekārtotās telpās – diskusiju telpa ir aprīkota ar spoguļsienu un speciālu novērošanas telpu, kas nodrošina iespēju vērot diskusijas norisi klātienē. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam diskusijas skatīties attālināti, tiešsaistē (on-line), izmantojot īpaši pētījuma vajadzībām organizētas interneta platformas un kanālus.

Diskusiju laikā mēs piedāvājam arī profesionāla tulka pakalpojumus, kas angļu vai citā valodā pārtulko diskusiju dalībnieku sacīto. Pētījuma vajadzībām veicam diskusiju audio un video ierakstus. Pirms diskusijas sākuma respondenti tiek informēti par ierakstu veikšanu un katrs FGD dalībnieks paraksta Informētās piekrišanas veidlapu.

Respondenti dalībai FGD  var pieteikties mūsu mājas lapā, aizpildot nelielu reģistrācijas anketu, kā arī sūtot pieteikuma vēstuli uz latfacts@latfacts.lv

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta