CAWI

SIA “Latvijas Fakti” piedāvā Interneta jeb WEB paneļa aptaujas. Regulāri veicam gan nacionāli reprezentatīvas CAWI aptaujas, gan uz konkrētu mērķa grupu (piem., noteiktas apkaimes iedzīvotāji, atsevišķu produktu vai pakalpojumu lietotāji u.tml.) orientētus pētījumus.

Pēdējo 2 gadu laikā CAWI kā metode tiek izmantota arī B2B (business-to-business) jeb uzņēmēju aptaujās. Visbiežāk pētījums notiek pēc viena no diviem scenārijiem: 

  1.  no Pasūtītāja tiek saņemta datu bāze ar to klientu elektroniskajām pasta adresēm, kurus nepieciešams uzaicināt piedalīties aptaujā;
  2.  tiek izpētīta pēc noteiktiem kritērijiem (darbības nozare, darbinieku skaits) atlasītu uzņēmumu kontaktinformācija un nosūtīts elektronisks uzaicinājums piedalīties.

SIA „Latvijas Fakti” interneta jeb Web Paneļa datu bāze ļauj precīzi uzrunāt vajadzīgo mērķauditoriju, nosūtot ielūgumus piedalīties aptaujā tikai izlases kritērijiem atbilstošiem respondentiem. Tomēr papildus iepriekš minētajai respondentu atlasei, Interneta aptaujas anketā automātiski tiek uzstādītas kvotas – reprezentatīvas izlases sadalījums pēc dzimuma, vecuma, tautības un reģiona. 

Interneta aptaujas izstrādātājs un datu bāzes pārraugs jebkurā brīdī var izsūtīt papildus atgādinājumus par dalību aptaujā, lai veicinātu atbildētības līmeni (response rate). Visas anketas, kurās iztrūkst informācija vai tiek fiksētas būtiskas kļūdas, tiek anulētas.
Respondenti Interneta jeb Web Panelim var pieteikties pēc dalības kādā no SIA “Latvijas Fakti” aptaujām, mūsu mājas lapā, aizpildot nelielu reģistrācijas anketu, kā arī sūtot pieteikuma vēstuli uz latfacts@latfacts.lv

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta