CATI

SIA “Latvijas Fakti”ar datorizēto telefoninterviju palīdzību piedāvā veikt:

  • nacionāli reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas par visdažādākajiem jautājumiem;
  • uzņēmēju aptaujas, tajā skaitā, lojalitātes pētījumus, kā arī klientu apmierinātības un segmentācijas pētījumus.

Nacionāli reprezentatīvu pētījumu gadījumos CATI respondentu atlasē tiek izmantota iepriekš sagatavota pēc nejaušības principa ģenerētu numuru datu bāze. Ja nepieciešams, tiek uzstādītas kvotas atbilstoši LR Centrālās Statistikas pārvaldes jaunākai informācijai par Latvijas iedzīvotāju skaitu – reprezentatīvas izlases sadalījums pēc dzimuma, vecuma, tautības un reģiona.

Uzņēmēju aptaujās izmantojam Centrālās Statistikas pārvaldes un Lursoft datu bāzes, kuru atlases kritēriji atkarīgi no konkrētā pētījuma mērķiem un uzdevumiem, kā arī Pasūtītāja veidotās datu bāzes.

Telefoninterviju veikšanai SIA "Latvijas Fakti" rīcībā ir zvanu centrāle ar darba stacijām intervētājiem. Mūsu intervētāji brīvi pārvalda latviešu un krievu valodu (intervijas notiek respondenta izvēlētajā valodā, nodrošinot respondentam maksimāli komfortablu iespēju paust savu viedokli).

Zvanu centrāles pārrauga "Latvijas Faktu" intervētāju darba kvalitātes pārraugi. Intervētāju darba kvalitātes pārraugs jebkurā brīdī var pieslēgties jebkurai intervijai, pārbaudot gan intervētāja realizēto jautājumu uzstādīšanas tehniku – klausoties interviju, gan anketas aizpildes kvalitāti (t.sk. respondenta sniegto atbilžu atzīmēšanas precizitāti anketas programmā), vērojot aizpildi sava datora monitorā.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta