Līdz omnibusam
atlikušas
150dienas

Omnibuss

    Viens no kvantitatīvo pētījumu veidiem, ko piedāvā SIA "Latvijas Fakti", ir Omnibusa aptaujas, kas tiek veiktas reizi mēnesī visā Latvijas teritorijā. Izlasē tiek iekļauti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Omnibuss ir reprezentatīva Vislatvijas iedzīvotāju aptauja. Līdz ar to iegūtie dati ļauj analizēt sabiedrības viedokli par jebkuru jautājumu demogrāfisko datu griezumā.

    Aptaujas izlase tiek veidota pēc daudzpakāpju nejaušās stratificētās atlases principa iekļaujot visus 6 Latvijas reģionus – Rīgu, Pierīgu, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali. Tā tiek aprēķināta un stratificēta, balstoties uz LR Centrālās statistikas pārvaldes jaunāko publicēto informāciju par Latvijas iedzīvotāju skaitu Latvijas pilsētās un pagastos.

    Aptaujāto skaits vienā vilnī ir ne mazāks par 1000 respondentiem (t.i., vismaz 12’000 respondentu gadā). Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, piedāvājam arī elastīgus risinājumus – piemēram, samazinātu respondentu skaitu, saglabājot kopējās izlases statistiskā sadalījuma proporcijas, vai Omnibusa aptaujas ietvaros uzrunājot noteiktu reģionu iedzīvotājus.

    Dati tiek iegūti ar tiešo interviju metodi (CAPI), aptaujājot respondentus klātienē viņu dzīvesvietās.

    Ņemot vērā LR Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus, lai kavētu Covid-19 izplatību, pašlaik Omnibusa aptaujas veicam izmantojot CATI vai CAWI metodes. Metožu izvēle atkarīga no jautājumu specifikas (piemēram, vai respondentiem ir jāaplūko kādi vizuālie materiāli vai nē, u.tml.) un Pasūtītāja prasībām.

    Katru mēnesi Omnibusa aptauja tiek veikta atbilstoši iepriekš noteiktam laika grafikam. Lai pievienotos nākamajam pētījumam, lūdzam iepazīties ar jautājumu iesniegšanas, kā arī lauka darba uzsākšanas un beigu termiņiem:

  Jautājumu iesniegšanas termiņš: Lauka darba sākums: Lauka darba beigas:
Jūlijs, 2020 26.06.2020 03.07.2020 27.07.2020
Augusts, 2020 27.07.2020 07.08.2020 31.08.2020
Septembris, 2020 25.08.2020 04.09.2020 24.09.2020
Oktobris, 2020 22.09.2020 02.10.2020 26.10.2020
Novembris, 2020 26.10.2020 05.11.2020 30.11.2020
Decembris, 2020 23.11.2020 02.12.2020 21.12.2020