Latvijas Fakti

Patērētāju sentimenta indikators

Viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņas valstī, ir patērētāju sentimenta indikators. To veido aptaujāto iedzīvotāju prognozes, kā nākamo 12 mēnešu laikā varētu mainīties:

 • vispārējā ekonomiskā situācija Latvijā;
 • bezdarba līmenis Latvijā;
 • respondenta ģimenes finansiālais stāvoklis;
 • iespēja, ka nākamo 12 mēnešu laikā respondents varēs iekrāt kaut cik naudas.

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas Fakti” regulāri, kopš 2001.g., -” Latvijā pēc ECFIN pasūtījuma veic sabiedriskās domas aptauju par sociāli ekonomisko stāvokli Latvijā un ģimenes finansiālā stāvokļa izmaiņām. Aptauja notiek katru mēnesi, un tās izlases apjoms ir 1000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aptaujas izlase aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par Latvijas Republikas iedzīvotājiem (izlase sastādīta proporcionāli sekojošām pazīmēm: dzimums; vecums; nacionalitāte; ģeogrāfiskā izkliede).

Aptaujas gaitā, izmantojot 15 jautājumus, respondentiem tiek lūgts novērtēt Latvijas un savas ģimenes ekonomiskās situācijas izmaiņas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī prognozēt tās turpmāko 12 mēnešu laikā.

Jaunākie publiskā sektora pētījumi

 • Iespēja iegādāties
  pētījumu rezultātus

  decoration Iegādāties
 • Oriģinālie dati
  vai dati no arhīva

  decoration Pasūtīt
Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra
Latvia, Riga, Bruninieku 8a-5, LV-1010
© 2010 - Latvijas Fakti