Latvijas Fakti

Omnibuss

Omnibuss ir kvantitatīva pētījumu metode - "Latvijas Fakti" piedāvā nacionāli reprezentatīvu aptauju, tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās.

Respondentu atlase tiek veikta pēc nejaušās izlases principa, visā Latvijā, ievērojot stratifikācijas principus pēc ģeogrāfiskās un apdzīvotās vietas pazīmes. Omnibusa aptaujas veic katru menesi, iepriekš noteiktā laikā.

Respondentu skaits šādā ikmēneša aptaujā veido 1000.
Omnibusa aptaujas anketa ietver jautājumus par dažādām tēmām.

There are no omnibus events at now!

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra
Latvia, Riga, Bruninieku 8a-5, LV-1010
© 2010 - Latvijas Fakti